Admitere

VA RUGAM SA VIZITATI ACEASTA PAGINA PERIODIC, PENTRU NOUTATI LEGATE DE ADMITERE

Înscrierea candidaţilor: 10-25 iulie 2019

Coordonator programe de studii:
Prof.univ.dr.habil. Florin-Alexandru Luca
Sef Colectiv Economie si Marketing
0755.859.209
florin.alexandru.luca@gmail.com

 LOCURI  DISPONIBILE –  Evaluare si dezvoltare imobiliara 

26 locuri la buget, 10 locuri la taxa
Depunere dosare secretariat Facultate Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului (in spate la Rectoratul Universitatii)

Studentii admisi pe locurile fara taxa raman pana la finalizarea studiilor pe locurile bugetate

Studentii admisi la taxa au posibilitatea incepand cu anul 2 de studii sa treaca pe locuri suplimentare bugetate functie de rezultate. 

Toti studentii (buget si taxa) au locuri asigurate in camin.

Taxa de inscriere: 100 RON 

ACTE NECESARE:

  1. Diploma de bacalaureat  original
  2. Diploma de licenta  si foaia matricola in original
  3. Pentru absolventii 2019 este suficienta adeverinta de finalizare a studiilor care sa mentioneze media la licenta si media anilor de studii
  4.  certificat de naştere, în copie
  5. dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie  (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  6. adeverinţă medicală tip de la medical de familie în care trebuie să se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase”.  Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
  7. două fotografii color, 3 x 4 cm

PENTRU ADMITEREA PE LOCURILE LA BUGET SUNT NECESARE ACTELE IN ORIGINAL