Info

COLECTIVUL DE ECONOMIE SI MARKETING

Catedra de Economie si Marketing a luat fiinta in anul 1953 in cadrul Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi.

Colectivul acestei catedre, formata  din economisti,  a introdus în planurile de învăţământ superior, alaturi de ASE Bucuresti, primul curs de marketing din ţară (1970). Membrii catedrei s-au numarat printre  fondatorii  Asociatiei Române de Marketing, prima asociatie de profil din România (1973).

Catedra are o îndelungată tradiţie în cercetarea ştiinţifică şi a editat numeroase cărţi şi tratate care au obtinut numeroase premii nationale si internationale printre care mentionam: Marketing si crestere economica (1972), Strategii de marketing, primul Dicţionar de marketing din ţară, Economie,  Finante,  Marketing Industrial, Audit in Marketing, Marketing – Dicţionar explicativ, Marketing. Ştiinţa şi arta afacerilor, Comportamentul consumatorului, Inovare si succes, Legităţi ale economiei de piaţă, Teorii şi politici economice pentru România,  Marketing International, Business to Business Marketing, Marketing public, Marketing direct,  Marketing-Studii de caz (2013), Marketingul afacerilor (2013), Marketingul afacerilor. Concepte. Metode. Strategii,  Brand, de la teorie la practica (2014), Management spitalicesc (2016)  etc.

Colectivul de Economie si Marketing  coordoneaza singurele programe de studii de master cu profil economic din Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi. Absolventii nostri  activeaza in diferite tari din Uniunea Europeana in pozitii de top si au urmat doctorate la Oxford, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” si  Universitatea Tehnica Iasi.

Incepand  cu luna mai 2016 Colectivul de Economie si Marketing este parte componenta a Departamentului BMTM.

Colectivul coordoneaza masterul cu profil economic “Evaluare si dezvoltare imobiliara”

CLASIFICARE UNIVERSITATE

Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi este in topul universitatilor din Romania  fiind clasificata de catre Ministerul Educatiei Nationale alaturi  alte 11 universitati  drept universitate de cercetare avansata si educatie. Din Iaşi mai fac parte in aceasta onoranta clasificare inca doua universitati:  „Alexandru Ioan Cuza” şi UMF  Gr.T.Popa”

SCURT ISTORIC AL UNIVERSITĂŢII TEHNICE “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

În Moldova anului 1562 are loc prima încercare de a pune bazele a ceea ce va deveni, mult mai târziu, învăţământul superior, prin înfiinţarea Şcolii Latine de la Cotnari. Doar în 1813 învăţatul Gheorghe Asachi înfiinţează prima şcoală de ingineri hotarnici şi ingineri civili cu predare în limba română. Această şcoală poate fi considerată nucleul învăţământului tehnic superior din Moldova. În continuare, şcoala se dezvoltă în cadrul Academiei Mihăilene (1835) şi, ulterior, în cadrul Universităţii din Iaşi, înfiinţate în anul 1860.

Pe 7 noiembrie 1912, în urma aprobării noului regulament al Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii, se înfiinţează învăţământul superior electrotehnic, chimic aplicat şi agronomic, eveniment care reprezintă, de fapt, adevăratul act de înfiinţare a ceea ce va fi, ulterior, Institutul Politehnic din Iaşi.

Prin reforma învăţământului din anul 1948 se înfiinţează Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi, care funcţionează până în anul 1993 când, în cadrul reformei învăţământului superior din România, Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi devine, la 17 Mai 1993, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi. Ca urmare a unor reforme de ordin intern, în prezent Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi are în componenţa sa unsprezece facultăţi.