Master EDI

Master “Evaluare si Dezvoltare Imobiliara”

Programul de studii este realizat de Colectivul de Economie si Marketing in colaborare cu Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului. Programul de studii este acreditat ARACIS si Ministerul Educatiei si se focuseaza pe disciplinele de management, marketing, evaluare si economie in constructii. Disciplinele sunt conforme cu ANEVAR.

Discipline an 1 si 2 (120 credite)

Semestrul 1
Client service pe piata imobiliara – strategii de comunicare si negociere
Managementul calităţii in construcţii
Managementul proiectelor şi analize economice
Legislaţie de specialitate
Strategii imobiliare
Cercetare 1

Semestrul 2
Branding imobiliar
Analiza investitiilor imobiliare
Management integrat
Cartarea terenurilor
Etica si integritate academica
Cercetare 2

Semestrul 3
Antreprenoriat imobiliar – marketingul dezvoltarii afacerilor
Studii de piaţa în domeniul imobiliar – cercetari de marketing
Elemente de cadastru şi publicitate imobiliară
Consultanta in constructii
Green-marketing si dezvoltare
Cercetare 3

Semestrul 4
Cercetare 4
Elaborarea lucrarii de disertatie

CORP PROFESORAL (curs si seminar)

Prof. univ. dr. Ion GIURMA, conducator de doctorat in inginerie civila
Prof.univ. dr. habil. Florin Alexandru LUCA, economist, conducator de doctorat in marketing
Prof.univ.dr. Gilda GAVRILAS
Prof. univ. dr. Mariana BUCUR-SABO, economist, membru al Comisiei pentru studierea problemelor de marketing,  – ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
Conf. univ. dr. Steluţa BUDA, economist, membru al Asociatiei Române de Marketing – Filiala Iasi
Conf.univ.dr. Costel BOARIU
Conf.univ.dr. Lucian PAVEL
Sef lucr. dr. Marius TELISCA
Lect. univ. dr. Dumitru FILIPEANU, economist cu experienţă 15 ani în Top-Management
Lect. univ. dr. Gabriela CIURARIU, economist
Lect. univ. dr. Mihaela CANANAU – experienta de 20 de ani în televiziune si presa scrisa
Dr. Claudia CIOBANU, expert contabil si doctor in marketing
Sef lucr.dr.ing. Iulian CUCOS