Master EDI

Master “Evaluare si Dezvoltare Imobiliara”

Programul de studii este realizat de Colectivul de Economie si Marketing al Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi in colaborare cu Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului. Programul de studii este acreditat ARACIS si Ministerul Educatiei si se focuseaza pe disciplinele de management, marketing, evaluare si economie in constructii. Disciplinele sunt conforme cu ANEVAR – Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Discipline an 1 si 2 (120 credite)

Semestrul 1
Client service pe piata imobiliara – strategii de comunicare si negociere
Managementul calităţii in construcţii
Managementul proiectelor şi analize economice
Legislaţie de specialitate
Strategii imobiliare
Cercetare 1

Semestrul 2
Branding imobiliar
Analiza investitiilor imobiliare
Management integrat
Cartarea terenurilor
Etica si integritate academica
Cercetare 2

Semestrul 3
Antreprenoriat imobiliar – marketingul dezvoltarii afacerilor
Studii de piaţa în domeniul imobiliar – cercetari de marketing
Elemente de cadastru şi publicitate imobiliară
Consultanta in constructii
Green-marketing si dezvoltare
Cercetare 3

Semestrul 4
Cercetare 4
Elaborarea lucrarii de disertatie

 

CORP PROFESORAL (curs si seminar)

Prof.univ.dr. Ion GIURMA
Prof.univ.dr.Florin Alexandru LUCA, doctor in management, conducator de doctorat in marketing
Prof.univ.dr.Gilda GAVRILAS
Conf.univ.dr. Dumitru FILIPEANU, economist cu experienţă 15 ani în Top-Management
Conf.univ.dr. Costel BOARIU
Conf.univ.dr. Lucian PAVEL
Sef lucr. dr. Marius TELISCA
Lect.univ.dr. Anca Mihaela BUTNARIU,  expertiza in management si strategii imobiliare
Lect. univ. dr. Gabriela CIURARIU, doctor in analiza economico-financiara
Lect.univ.dr.Claudia CIOBANU, doctor in marketing si expert contabil
Sef lucr.dr. Iulian CUCOS

Lectori invitati:

Prof.univ.dr.ec. Mariana BUCUR-SABO, economist, membru al Comisiei pentru studierea problemelor de marketing,  – ACADEMIA ROMÂNĂ, Filiala Iaşi
Dr. Mihaela CANANAU – experienta de 20 de ani în televiziune si presa scrisa
Dr.Constanta PRAVAT economist, doctor in marketing